Dział handlowy: 12 375 15 15. e-mail: biuro@artbi.eu
Renomowani producenci - Bezpieczne zakupy SSL - Zaufane opinie sprawdź TUTAJ
Artbi 7 lat
Koszyk

Reklamacje

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW - dotyczy zamówień złożonych po 12 luty 2016 roku.


11.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
11.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
11.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
11.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
11.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
11.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
11.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
11.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
11.9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami transportu oraz kosztami związanymi z przeprowadzonymi czynnościami serwisowymi.


Zdecydowana większość oferowanych w naszym sklepie produktów posiada gwarancję producenta. Jest ona realizowana przez autoryzowane serwisy producenckie.

W razie problemu w skontaktowaniu się z danym serwisem producenta prosimy o kontakt z naszym biurem biuro@artbi.eu

Zalecenia przed wysłaniem sprzętu do serwisu:
1. Należy zabezpieczyć dane zawarte na dyskach twardych i innych nośnikach poprzez właściwe wykonanie kopii zapasowej.
2. Prosimy sprawdzić czy ewentualne nieprawidłowości z działaniem komputera nie są spowodowane wirusem.
3. Sugerujemy sprawdzić czy akumulatory są naładowane i czy komputer jest właściwie podłączony do sieci.
4. Zgodnie z zapisami producenta w instrukcji obsługi odtworzyć oryginalną konfigurację sprzętową poprzez reinstalację oprogramowania lub w przypadku urządzeń typu PDA – poprzez zresetowanie.
UWAGA!!!
Reinstalacja oprogramowania i zresetowanie urządzenia wiąże się z utratą wszystkich danych zawartych na dyskach i innych nośnikach.

 

Informacje o reklamacjach do serwisów producenckich:

ASROCK


Sprzęt odsyłany do serwisu powinien być w możliwie kompletnym stanie, na czas transportu z zabezpieczonym gniazdem LGA. Proszę podczas zgłaszania sprzętu na RMA podawać dokładny opis usterek, umożliwi to sprawniejszą lokalizację źródła problemu.

Jeżeli sprzęt sprzedawany był dodatkowo z kartami rozszerzeń (np.z dodatkowymi portami, karty WIFI, złącze FireWire itp) muszą być one dołączone do sprzętu.

 

Dell


Serwis i wsparcie techniczne: https://www.dell.com/support/incidents-online/pl-pl/contactus/dynamic?spestate

Infolinia

Dział handlowy: 12 375 15 15
e-mail: biuro@artbi.eu

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od
poniedziałku do piątku w godzinach 10-18

Dodane do porównania:

Dodaj przynajmniej dwa produkty do porównania

Centrum Biznesowe ARTBI.eu

MEGA OFERTY tylko dla zapisanych na nasz newsletter !!

Nie przegap takiej okazji i zapisz się już teraz !!

 

Zapisuję się do newslettera, aby otrzymywać drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacje handlowe, w tym zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach od: Konsulting Doradztwo Biznesowe Iwona Kobylska, ul.Wallek Walewskiego 17A, 30-094 Kraków. Wiem, że w każdej chwili mogę odwołać zgodę i wypisać się z newslettera.